O nás

Spolek Úsměv Příbram byl založen z iniciativy rodičů a pedagogů Speciální základní školy v Příbrami, jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení rodičů a přátel dětí a mládeže.

Cíle spolku spočívají především v:

  • Připravit dětem takové prostředí, které by co nejvíc rozvíjelo jejich osobnost po stránce fyzické i psychické.
  • Pomoci dětem s různým druhy postižení se realizovat v činnostech, které v mnohých případech nejsou školská a státní zařízení schopna uskutečnit.

Hlavní činnosti spolku:

  • Získávání financí – využívání grantových nabídek, dotací, dary, charitativní projekty, benefiční akce
  • Podpora školy - využívání získaných financí na organizaci aktivit a pořízení pomůcek či zařízení pro lepší fyzický, rozumový i psychický rozvoj dětí