Hledáme spolupracovníky

 

Úsměv Příbram, z.s.

 

 

Hledáme členy spolku a dobrovolníky 

 

 

Hledáme ochotné lidi - rodiče, učitele, žáky a další přátele školy -  kteří jsou ochotni trochu svého volného času věnovat dobré věci.

Nemusí se jednat o časově náročné činnosti – budeme rádi za každou pomoc. Dobrovolníky, které hledáme, chceme zapojit do práce na chodu spolku. Jedná se zejména o tyto činnosti:

 

  • Koordinátor akcí – zajišťování školních výletů a dalších akcí

 

  • Lektor a vychovatel- práce s dětmi, asistence, kroužky apod.

 

  • Webové stránky – tvorba podkladů pro webové stránky

 

  • Shánění sponzoringu, dotací – spolupráce na podávání žádostí o dotace

 

  • Výběr členských příspěvků

 

  • Projektový konzultant

 

  • Vedení účetnictví (pokladny)

 

  • Různé pomocné činnosti a další

Spolek Úsměv Příbram byl založen z iniciativy rodičů a pedagogů Speciální základní školy v Příbrami, jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení rodičů a přátel dětí a mládeže.

Cíle spolku spočívají především v:

  • Připravit dětem takové prostředí, které by co nejvíc rozvíjelo jejich osobnost po stránce fyzické i psychické.
  • Pomoci dětem s různým druhy postižení se realizovat v činnostech, které v mnohých případech nejsou školská a státní zařízení schopna uskutečnit.

E-mail: usmevpribram@seznam.cz                    telefon: +420 603 913 099